25.10.2018
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) BURS MÜLAKATLARI DUYURUSU
08.10.2018
2018-2019 BURS DÖNEMİ GEREKSİNİM BURSU MÜLAKAT LİSTESİ
17.07.2018
2018 - 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU TAKVİMİ
17.10.2018
İSTANBUL TİCARET ODASI BURS BAŞVURU DUYURUSU
26.09.2018
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI KİTAP BURSU DUYURUSU
25.09.2018
2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI NEF VAKFI BURS BAŞVURU DUYURUSU
11.09.2018
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU
07.09.2018
KOLOĞLU HOLDİNG A.Ş. BURS BAŞVURU DUYURUSU
03.09.2018
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU (TESYEV)
13.08.2018
2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU
13.08.2018
GÜLER VE ATİLA ERKUT EĞİTİM DESTEK VAKFI BURS DUYURUSU
02.01.2018
TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI
12.12.2017
2017-2018 Eğitim -Öğretim Dönemi Yemek Bursu Gr-2 Alabilecek Öğrenciler
06.12.2017
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARI
06.11.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Yemek Bursu Gr-1 Alabilecek Öğrenciler
18.10.2017
2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Burs Burs Başvuru Sonucuna Göre Burs Almaya Aday Öğrencilerin Listesi
02.10.2017
2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILDIZ VAKFI BURSU DEVAM EDECEK ÖĞRENCİLERİMİZ
08.08.2017
2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU TAKVİMİ
27.09.2017
NEF VAKFI BURS DUYURUSU
07.09.2017
2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU
25.07.2017
2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU
07.03.2017
TAYVAN ÇİN DİLİ EĞİTİM BURSU DUYURUSU
20.02.2017
2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Döneminde Yemek Bursu Gr-3 Alabilecek Öğrenciler
01.12.2016
2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminde Yemek Bursu Gr-2 Alabilecek Öğrenciler
09.11.2016
2016-2017 Eğitim - Öğretim Döneminde Yemek Bursu Gr-1 Alabilecek Öğrenciler
08.11.2016
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILDIZ VAKFI BURSU DEVAM EDECEK ÖĞRENCİLERİMİZ
31.10.2016
TEV (Türk Eğitim Vakfı) Burs Görüşmeleri 2. Duyurusu
28.10.2016
TEV (Türk Eğitim Vakfı) Burs Görüşmeleri 1.Duyurusu
08.08.2016
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU TAKVİMİ
13.10.2016
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Almaya Aday Öğrencilerin Listesi
Başlık : TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI BURS DUYURUSU (TESYEV)
Tarih : 03.09.2018

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

 

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, TESYEV tarafından seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

 

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

 

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

 

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

 

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır. 

 

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır. 

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

 

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ;

1. Ön başvuru;

    Aday olma şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle, www.tesyev.org web sitemizde yer alan online burs başvuru formunu, en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar, eksiksiz  ve doğru olarak dolduracak, ön müracaatta bulunacaktır.

 

     Bu safhada herhangi bir belge hazırlanması söz konusu değildir. Ancak adaylar ilerideki safhalarda gecikme yaşamamaları için bir tedbir olarak aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek hazır tutabilirler.

 

2. Adaylık başvurusu;

    Bursiyer adayları, ön müracaatların TESYEV yetkilileri tarafından değerlendirilmesi ve gereğinde mülakata alınmaları sonucunda  belirlenecek, aday olarak seçilen öğrenciler, SMS veya mail vasıtasıyla haberdar edilecektir.

 

     Bu aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları ve bu belgeleri daha önce TESYEV’e online olarak göndermiş oldukları ön müracaat formu ekinde 19 Ekim 2018 tarihine kadar öğrenim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim etmeleri zorunludur. Zira burs müracaatlarının devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

 

     Adayların evraklarını doğrudan TESYEV’e göndermeleri veya aday olarak belirlenmemiş müracaatçıların evraklarını TESYEV’e göndermeleri veya öğretim kurumlarına teslim etmeleri geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

 

    BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;  

    Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir.

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS ve ÖSYS sonuç belgesinin bir örneği,  kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

     3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(e-Devletten alınabilir)

    3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

    4. 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)

    5. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)

    6. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,

    7. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da

       olmadığına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)

    8. Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)

    9. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  

        tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

  10. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

  11. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)

  12. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)

  13. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

  14. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

  15. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.